Rodzaje szkół - Zainteresowanie

Zainteresowanie

Człowiek zawsze sięga po coś chętniej, jeśli jest czymś zainteresowany. Jeśli coś go zastanawia i chciałby dowiedzieć się więcej na jakiś temat, to na ogół nikt już go nie musi specjalnie i dodatkowo zachęcać do pogłębiania wiedzy. Chętniej zdecydowanie czytają i uczą się dorośli, studenci z największym chyba zapałem się uczą. Podobnie chętnie uczy się młodzież w szkołach średnich. Najmniej chętnie uczy się dziś młodzież w gimnazjum. Uczniowie w gimnazjum nie chcą przede wszystkim czytać książek, wolą obejrzeć sobie lekturę na dvd. Nauk ścisłych także nie chcą się uczyć, tłumaczą że fizyka np. do niczego im się nie przyda i że to stracony czas. Podobnie rzecz ma się z wybranymi językami obcymi. Część gimnazjalistów uważa, że wystarczy jak się będą uczyć języka angielskiego. Inne języki w szkole uważają za zbędne i nie przykładają się do nich. Nauczyciele muszą być świadomi, że ucząc w gimnazjum napotykać będą na szereg trudności. Albo trafią na uczniów wyjątkowo niezdyscyplinowanych, albo na jakąś grupę słabeuszy, albo na takich którzy chcieliby się nauczyć, ale im jakoś ta wiedza nie wchodzi. Niektórzy uczniowie mogą mieć np. problem z nauką języków obcych. Aby do swojego przedmiotu przekonać, dany nauczyciel musi włożyć w to na pewno wiele trudu i wysiłku. Musi tak prowadzić lekcje, aby uczniowie mogli się nimi zainteresować i z chęcią w nich uczestniczyli. Na pewno nie jest to takie łatwe, biorąc pod uwagę dzisiejszą trudną młodzież w gimnazjum. Jest to młodzież wyjątkowo trudna, pewna siebie, nie dająca sobie nic narzucić i nie mająca żadnych ideałów.