Rodzaje szkół - Wybór Liceum

Wybór Liceum

Absolwenci gimnazjów mogą wybrać Liceum Ogólnokształcące, jako miejsce do kontynuowania dalszej edukacji. Nauka w liceum trwa trzy lata. Trzyletnia edukacja kończy się egzaminem dojrzałości, który jest przepustką na studia. Istnieje kilka rodzajów liceów. Możemy wybrać naukę w zwykłym liceum, bądź w Liceum profilowanym. Wybór Liceum, to dobra decyzja na miejsce na naukę, szczególnie dla osób, które planują w przyszłości pójście na studia. Decydując się na podjęcie nauki w liceum, możemy w wielu szkołach licealnych wybrać specjalny profil, który będzie nas kształcił między innymi pod kątem przyszłego egzaminu dojrzałości, który ma miejsce pod koniec trzyletniej edukacji w liceum. Wybierając konkretny profil, będziemy mieli większą ilość godzin lekcyjnych wybranych przedmiotów. Na koniec nauki w liceum, po otrzymaniu świadectw ukończenia i zdania roku szkolnego, licealistom pozostaje czas wolny do egzaminu maturalnego, który mogą poświęcić na ostatnie chwile na naukę do matury. Sam egzamin maturalny organizowany jest w miejscu, gdzie odbywała się trzyletnia nauka, a więc w budynku liceum. Zdarza się też tak, że do matury przystępują osoby spoza szkoły, nie należący do społeczności szkolnej. Do matury bowiem, mogą przystąpić osoby w każdym wieku, mające wykształcenie średnie. Matura, to jedna z przepustek na studia.