Rodzaje szkół - Technikum

Technikum

Uczniowie, którzy zakończyli naukę w trzyletnich gimnazjach, mają możliwość wyboru technikum elektroniczne, jako miejsca, gdzie będą kontynuować swoją dalszą naukę. Nauka w technikum trwa cztery lata, a więc o rok dłużej niż nauka w liceach i szkołach zawodowych. Technikum jest w porównaniu do szkół zawodowych, bogatsze o kształcenie zakończone zdobyciem tytułu technika. O ile w szkołach zawodowych, uczniowie zdobywają jedynie wiedzę niezbędną do wykonywania konkretnego zawodu, to w czteroletnim technikum, oprócz wyuczenia zawodu mamy możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego, takiego, jak ma to miejsce w liceum, i edukacje na tym szczeblu zakończyć egzaminem maturalnym, który pozwoli na kontynuację nauki w szkołach wyższych, między innymi na uniwersytetach. Podczas czteroletniej nauki, obok zajęć czysto teoretycznych, mamy także zajęcia praktyki, na których uczeń zdobywa wiedzę z danego zawodu, który wybrał. Na zakończenie czteroletniej edukacji, chętni mogą przystąpić do ogólnopolskiego egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możemy więc zdobyć dwa dyplomy, egzaminu dojrzałości, oraz egzaminu zawodowego. Nauka w technikum elektroniczne jest bardzo korzystna, ponieważ nie zabiera nam możliwości studiowania po ukończeniu tej szkoły średniej. A jeżeli nie podejmiemy studiów, to możemy zacząć szukać pracy, posiadając wykształcenie średnie techniczne.