Rodzaje szkół - Szkoły średnie

Szkoły średnie

Szkoła, to miejsce, gdzie mamy możliwość zdobycia wiedzy, która zaowocuje w przyszłości, w życiu dorosłym byciem człowiekiem wykształconym, o wyrobionym charakterze, osobowości. Wykształcenie zdobyte w ciągu szkolnych lat, pozwoli na znalezienie dobrej pracy, w formie zatrudnienia w firmie, czy założenia własnej działalności gospodarczej. Proces edukacji człowieka zaczyna się najczęściej w wieku dziecięcym. Na pierwszym szczeblu drabinki edukacyjnej, uczeń ma do dyspozycji sześć lat edukacji w szkole podstawowej, gdzie po każdym roku nauki, każdy uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające zdobycie przez absolwenta wystarczającej wiedzy, niezbędnej do ukończenia danej klasy z pozytywnym wynikiem. Kolejnym krokiem w karierze edukacyjnej ucznia jest trzyletnie gimnazjum. W gimnazjum, wiedza zdobyta w szkole podstawowej jest w ciągu trzech lat nauki utrwalana i poszerzana. Po ukończeniu z pozytywnym wynikiem etapu szkoły gimnazjalnej, uczeń ma obowiązek wyboru odpowiedniej dla niego szkoły średniej. W Polsce mamy do wyboru wiele szkół, różnego rodzaju. Ogólny podział, to: szkoły zawodowe, szkoły licealne, oraz szkoły techniczne. W szkołach zawodowych, jak i w liceach, nauka łącznie trwa średnio trzy lata. Natomiast w technikach, nauka liczy cztery lata i oprócz egzaminu maturalnego, zdawany jest egzamin zawodowy.