Rodzaje szkół - Rodzice

Rodzice

Rodzice zawsze niewątpliwie mają wpływ na swoje dziecko, niestety często zapominają dziś o swoich obowiązkach względem dzieci. Wydaje im się, że kiedy dziecko dostanie kieszonkowe i ma co zjeść to ich obowiązki się kończą. Niestety wygląda to trochę inaczej. Rodzice mają szereg innych obowiązków wobec dzieci i zaniedbują te zadania. Często zwalają swoje obowiązki na szkołę, tłumaczą, że to szkoła i nauczyciele mają ich dzieci wychować i nauczyć. Jeśli coś z ich dzieckiem jest nie tak, to także zwalają tu winę na szkołę. Jeśli dziecko z jakimś przedmiotem ma problem, to tu rodzice obarczają często winą nauczyciela. Udają się nawet do gimnazjum i robią nauczycielowi uczącemu dany przedmiot dużą awanturę. Rodzice zamiast wspierać nauczyciela i współpracować z nim, to często zachowują się jak ich własne dzieci. Są roszczeniowi, mają tylko i wyłącznie pretensje, a sami ze swojej strony nie oferują nic. Oczywiście trochę inaczej zachowują się rodzice względem nauczyciela wychowawcy ich dziecka, tu są trochę pokorniejsi. Są też niestety w gimnazjum takie przypadki, że rodzice nawet ani raz do roku nie pojawią się w szkole. Dziecko stwarza poważne problemy wychowawcze i nikt nie może się doprosić rodzica w szkole. Często w takiej sytuacji trzeba przedsięwziąć jakieś dodatkowe kroki, zaangażować w sprawę takiego ucznia pedagoga szkolnego, a nawet dyrektora.