Rodzaje szkół - Przedmioty w technikum

Przedmioty w technikum

Ucząc się w technikum, poznamy wiele często nowych przedmiotów, o których wcześniej nigdzie nie słyszeliśmy. Ucząc się w technikum mechanicznym, spotkamy się z takimi przedmiotami, jak: Mechanika Techniczna, Zasady Ruchu Drogowego, Fizyka, Matematyka, Geografia, Wychowanie fizyczne, Historia, Biologia, Chemia, Język Polski, Język Obcy, czy Wiedza o Społeczeństwie. Jak widać, dużo jest przedmiotów, które występują także w szkołach licealnych. Jednak oprócz tych przedmiotów, dodatkowo mamy dołożone przedmioty iście zawodowe. Na Mechanice Technicznej dowiemy się sporo na temat wytrzymałości, nauczymy się obliczać belki na podstawie reakcji działających w belkach. Język Obcy mamy do wyboru. Możemy wybrać z takich języków, jakie mają w swojej ofercie szkoły. Najpopularniejsze języki, to język angielski, oraz niemiecki. Są to bowiem języki, z których najczęściej uczniowie zdają egzaminy maturalne. Na maturze bowiem mamy do wyboru język najbardziej nam odpowiadający. Oprócz języków obcych, do zdania mamy podstawowe egzaminy z języka ojczystego, z matematyki, oraz z wybranego jednego przedmiotu, który najbardziej nam odpowiada i interesuje. Dobrze, aby był to przedmiot, na którym się dobrze znamy, którym się interesujemy. Uczelnie także mogą wymagać konkretnych przedmiotów zdawanych na maturze, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji studentów.