Rodzaje szkół - Program

Program

Nikt nigdy nie mówił, że szkoła jest łatwa. Dorośli już do szkoły raczej nie chodzą, mają jednak inne obowiązki za dnia. Obowiązkiem dzieci i młodzieży jest natomiast regularne uczęszczanie do szkoły. Jeśli do szkoły idzie się pierwszy raz, to często nie można się już tej chwili doczekać, dzieci często są bardzo radosne i podekscytowane. Gorzej jednak, gdy ta nauka trwa już dłużej i do szkoły chodzi się zwyczajnie z obowiązku. Szczególnie w gimnazjum wielu uczniów ma takie właśnie podejście do szkoły. Uważają że wszystkiego można się dowiedzieć z internetu, lektur nie czytają, zamiast tego mają wiele innych średnio dla nich odpowiednich rozrywek. Program nauki w gimnazjum jest dziś także bardzo rozbudowany, uczniowie chodząc do gimnazjum mają tam codziennie sporą ilość godzin i na każdej lekcji przedstawiana jest obszerna ilość materiału. Uczniowie w gimnazjum są dziś często z lekcji na lekcję odpytywani, co chwilę są kartkówki, sprawdziany i prace klasowe. Zdarza się także, że tych pisemnych sprawdzianów czy prac klasowych może być nawet w jednym tygodniu kilka. Niektórzy uczniowie zwyczajnie nie przejmują się obowiązkami, uczą się od przypadku do przypadku a potem są zagrożeni z jakichś przedmiotów, o czym też na ostatnią chwilę dowiadują się ich rodzice. Kiedy zła ocena jest już wstawiona, to często jest już za późno aby rodzice mogli coś zrobić. Mogą się jedynie zabrać za dziecko ostro i doprowadzić do tego żeby zdało egzamin poprawkowy z danego przedmiotu.