Rodzaje szkół - Miesięczne praktyki

Miesięczne praktyki

Podczas czteroletniej nauki w szkole średniej technicznej, ucząc się na technika mechanika, w trzeciej klasie jesteśmy delegowani do odbycia miesięcznej praktyki zawodowe w zakładzie, fabryce, zajmującej się tematyką zbliżona do spraw mechanicznych. Będąc sam uczniem technikum mechanicznego, w trzeciej klasie, w wiosennym miesiącu maju byłem na takich praktykach. Na miejsce do odbycia praktyk wybrałem sobie salon połączony z serwisem marki Volkswagen. Na praktyki stawiałem się ranem, około godziny siódmej i do domu wracałem przeważnie w okolicach godziny piętnastej. Na praktykach miałem okazję do zobaczenia od środka działalności serwisu. Miałem okazję także do małych prac, typu sprawdzenie poziomu powietrza w samochodowym ogumieniu. Z każdej praktyki trzeba było się rozliczyć ze szkołą w postaci dostarczenia po zakończonych praktykach, wypełnionego dzienniczka praktyk, w którym powinny być opisane wszystkie dni wraz z wykonywanymi pracami podczas tych praktyk. W dzienniczku praktyk podajemy także ilość godzin, jakie spędziliśmy na praktykach. Uczeń przy wybieraniu miejsca praktyk ma możliwość własnego wyboru przedsiębiorstwa, w którym odbędzie praktyki zawodowe, jednak miejsce to powinno zajmować się działalnością związaną z tematyką kształcenia. Aby zaliczyć rok szkolny, musimy mieć zaliczone praktyki.