Rodzaje szkół - Matematyka

Matematyka

Przedmiot, jeden z wielu, który budzi w uczniach niejednokrotnie przerażenie, to z pewnością matematyka. Nie jest to z pewnością łatwy przedmiot. Aby zrozumieć matematykę i radzić z nią sobie, należy pilnie, regularnie i systematycznie uczyć się i pracować. W szkole podstawowej nie jest z nią jeszcze tak źle. Tam poznaje się najpierw wszystkie cyfry, uczy się dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Jednym z pierwszych, często nazywanych przez uczniów bardzo trudnym, zadań matematycznych w szkole podstawowej, jest opanowanie niemalże do perfekcji tabliczki mnożenia. Jest to dla dzieci nie lada wyzwaniem. W miarę upływu lat, matematyka wznosi się na coraz wyższe stopnie. Staje się, po prostu, coraz trudniejsza. Dochodzą skomplikowane ułamki, równania i ich układy. Gimnazjum jest jeszcze w miarę łatwym etapem matematycznym, choć zapewne nie każdy podpisałby się pod tym stwierdzeniem. Wszystko bowiem zależy od personalnych predyspozycji i umiejętności ucznia. Jeśli ktoś miłuje dany przedmiot, wtedy wszystko jest dla niego łatwe, miłe i przyjemne, podczas gdy innemu uczniowi udaje się ledwo zaliczyć rok. Matematyka na poziomie licealnym, to już nie lada wyzwanie. Pojawiają się wtedy, lubiane przez nielicznych, funkcje trygonometryczne, skomplikowana geometria statystyka, zaawansowane potęgowanie, pierwiastkowani i wiele innych.