Rodzaje szkół - Lekcje przyrody

Lekcje przyrody

W pierwszych klasach podstawówki dużą rolę odgrywają lekcje przyrody. Trzeba przyznać, że większość uczniów darzy je sporą sympatią. Mogą na nich zdobyć wiedzę z zakresu biologii, geografii czy fizyki. Uczą się na nich o otaczającym świecie. Poznają podstawowe prawa rządzące naturą. Bardzo ważna jest tutaj nauka poprzez doświadczenie. W ten sposób dziecko zapamięta o wiele więcej istotnych faktów. Czytanie podręcznika z pewnością nie przyniesie takich efektów. Dla młodego człowieka ważna jest przede wszystkim wyobraźnia. Nauczyciel przyrody powinien wziąć to pod uwagę. Ponadto, większość dzieci ze szkoły podstawowej posiada tak zwaną pamięć wzrokową. Co za tym idzie, w tym okresie należy pokazywać im wiele zdjęć czy filmów przyrodniczych, które bez wątpienia zapiszą się w ich pamięci. Na lekcji przyrody, uczniowie poznają między innymi nazwy poszczególnych gatunków zwierząt i roślin. Dowiadują się, na czym polegają najbardziej znane zjawiska atmosferyczne. Trzeba przyznać, że w tym okresie dziecko jest bardzo ciekawe otaczającej go rzeczywistości. Zadaje wiele pytań, aby zdobyć niezbędne informacje. Wiedza zdobyta w szkole czasami mu nie wystarcza. Nic dziwnego, że niekiedy nasi synowie i córki chętnie zasypują nas po lekcjach najróżniejszymi pytaniami dotyczącymi świata przyrody.