Rodzaje szkół - Języki obce

Języki obce

Języki obce to obowiązkowe przedmioty, zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum jak i liceum. Różnice w ich nauczaniu oczywiście są. W jednej szkole naucza się tylko jednego języka, a w innej będą to, na przykład, aż trzy. To, jakich języków dzieci i młodzież będą się uczyć, też jest kwestią umowną. Należy to w dużej mierze do decyzji szkoły i jej dyrekcji. Nauka języków obcych ma szczególny charakter. Wygląda ona nieco inaczej niż lekcje języka polskiego, biologii, czy też matematyki. Język obcy wymaga dużej ilości konwersacji. Dlatego też, jeśli tylko zachodzi taka możliwość, dzieci i młodzież uczą się języków obcych w mniejszych grupach, najlepiej maksymalnie piętnastoosobowych. A dzieje się tak dlatego, że nauczyciel językowiec musi mieć możliwość dobrego kontaktu z uczniem. Nauka języka wymaga ciągłej rozmowy, odpowiadania na pytania, kontaktu między sobą. Takie lekcje mają bardzo często formę dialogu, konwersacji, pracy w grupach, wspólnego omawiania zadań. Aby być dobrym we władaniu językiem obcym, najlepiej nie opuszczać żadnych zajęć, gdyż nauka języka wymaga sumienności i regularności. Warto robić dużo notatek, stosować się do poleceń nauczyciela. A nie trzeba chyba długo powtarzać, iż nauka języków obcych to inwestycja w swoją własną przyszłość. Żyjąc bowiem w unii europejskiej, cały świat stoi przed nami otworem, a znajomość języka z pewnością nam w tym pomoże.