Rodzaje szkół - Język polski

Język polski

Język polski, to przedmiot zdecydowanie humanistyczny. W szkole uczymy się go już od podstawówki certyfikat z języka polskiego. Pierwsze lata obcowania z językiem polskim, to, co oczywiste, poznawanie języka. Analiza alfabetu, nauka poprawnego zapisywania liter. Najmłodsi zapoznają się z tym, jak poprawnie mówić, uczeni są po części poprzez zabawę. Nazywają przedmioty, opisują je, próbują pisać swoje pierwsze, początkowo bardzo króciutkie pisemne wypowiedzi. Z biegiem lat i podnoszeniem się poziomu, na jakim się znajdujemy, przedmiot ten staje się coraz bardziej zaawansowany i zajmujemy się nim z uwzględnieniem większej ilości detali. W gimnazjum pojawia się bardzo dużo gramatyki, młodzież zapoznaje się z ważnymi regułami językowymi, uczy się pięknej mowy i nowych form wypowiedzi pisemnych, takich jak, chociażby, charakterystyka osoby, miejsca, opis osoby lub obiektu, rozprawki. Ważna w języku polskim jest polskim jest poprawność gramatyczna i ortograficzna, z czym często u młodych ludzi występują problemy. Stąd tez pamiętny strach przed dyktandami i sprawdzianami z ortografii. Na poziomie liceum, język polski, jak wiele innych szkolnych przedmiotów certyfikat z języka polskiego, ma za zadanie zapoznać uczniów z narodową literaturą i przygotować ich do egzaminu dojrzałości. Czytanie trylogii, znanej poezji i wielu innych dzieł literackich, jest chlebem powszednim w szkole średniej. Młodzi ludzie bowiem są tam przygotowywani do bycia inteligentnymi i mądrymi ludźmi.