Rodzaje szkół - Geografia

Geografia

Często mówi się, że jest to przedmiot dla lubiących podróże i poznawanie świata. Wprowadzany do programu nauczanie jest dopiero w gimnazjum. Geografia to bardzo rozbudowana nauka. Na poziomie gimnazjalnym, uczniowie zapoznają się z podstawowymi tematami gospodarczymi, światowymi. Dowiadują się, jakie surowce mineralne występują na ziemi, jakie mamy skały, na jakie je dzielimy, zdobywają wiedzę na temat roślinności, czyli tego jakie rodzaje lasów i na jakich terenach występują. Zapoznają się z dziedziną nauki, jaką jest demografia, czyli nauka o przyroście naturalnym i jego spadkach i wzrostach. Ważnym, jak nie jednym z ważniejszych, elementów nauki geografii, są mapy. Zadaniem nauczyciela jest zapoznać młodzież z mapą świata, z mapą Polski oraz przekazanie ogólnej wiedzy na temat znajdujących się na świecie rzek, jezior, wyżyn, nizin i tym podobnych. Niezbędnym atrybutem ucznia geografii powinien być atlas. Tam znajdzie wszelkie potrzebne mu mapy i będzie mógł z nimi obcować, przyzwyczajać się do nich. W liceum, duży nacisk kładzie się właśnie na znajomość mapy. Ważne jest bowiem, aby każdy, choćby średnio wykształcony człowiek, znał mapę świata i wiedział, gdzie znajdują się, przynajmniej te najważniejsze i podstawowe elementy, takie jak stolice państw, największe rzeki, i tym podobne.