Rodzaje szkół - Etyka

Etyka

Etyka, to przedmiot, na który uczęszczają uczniowie, którzy nie chodzą na religię. Z różnych względów, takich jak, na przykład, odmienność wiary, światopoglądu. N zajęciach z etyki, podobnie jak na tych z religii, bardzo dużo rozmawia się i dyskutuje. Jednak nie na temat, w tym przypadku chrześcijaństwa, gdyż w takim właśnie państwie żyjemy, a na temat wielu religii. Poruszane są tematy wszelkiego kalibru. Rozmawia się o całym paśmie różnych wyznań i religii. Omawia się ich cele i założenia, próbuje się zrozumieć dane wyznanie, dotrzeć do jego korzeni i poznać je. Dyskusje mogą mieć naprawdę szeroki zakres. Etyka pozwala na swobodne i odważne wyrażanie swoich myśli, odczuć i emocji. Na zajęciach każdy może wyrazić swoje zdanie, opinię na dany temat. Nikt nikogo i za nic tam nie karci. Zajęcia mają na celu pokazanie osobom nieuczęszczającym na religię, że wierzenia innych ludzi można docenić, zrozumieć i w efekcie uszanować. Dlatego też, jeśli uczeń jest niewierzący, warto namówić go, aby z chęcią uczęszczał na zajęcia z etyki. Takie spotkania mogą naprawdę przynieść bardzo, bardzo wiele mentalnych korzyści. Warto z nich korzystać i nie bać się tego, co pomyślą inni, tego, że ktoś może skrytykować bądź wyśmiać nasze osobiste poglądy. Każdy ma prawo do własnego światopoglądu. Żyjemy w wolnym świecie.