Rodzaje szkół - Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Na zakończenie technikum, każdy uczeń, który ma już za sobą rozdanie świadectw, może przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - egzamin na prawo jazdy. Egzamin ten odbywa się zwykle w terminie czerwcowym, w szkole, w której się uczyliśmy. Czas trwania tego egzaminu wynosi kilka godzin. Składa się on z części teoretycznej, oraz praktycznej. Część praktyczna i teoretyczna są pisane w dwie różne daty. Część pisemna, to forma testu wyboru, gdzie mamy do wyboru kilka odpowiedzi na pytania i musimy wskazać poprawną odpowiedź. Część praktyczna egzaminu praktycznego jest także w formie pisemnej, która polega na zaprojektowaniu naprawy pewnej - wybranej przez osoby odpowiadające za układanie arkuszy egzaminacyjnych – części mechanicznych, bądź elementów maszyn i urządzeń. Arkusze są przygotowywane przez Okręgowe komisje egzaminacyjne i przywożone do szkół szczelnie zapakowane, tak, aby nie były znane pytania, polecenia. Dopiero uczeń zdający egzamin, pierwszy - pomijając osoby z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – widzi pytania, polecenia. Aby zaliczyć część praktyczną, musimy uzyskać 75 % punktów - egzamin na prawo jazdy. Wyniki uzyskane z dwóch części egzaminu, są znane dopiero po kilku miesiącach od napisania. Pisząc egzamin w czerwcu, wyniki poznajemy w sierpniu. W przypadku niepowodzenia, mamy możliwość przystąpienia ponownie do egzaminu w następnym roku szkolnym.