Rodzaje szkół - Egzamin na technika

Egzamin na technika

W tym artykule chciałbym omówić zagadnienia dotyczące egzaminu zawodowego, który zawsze odbywa się na zakończenie edukacji w technikum i ma potwierdzić nasze kwalifikacje zawodowe. Z takowym dyplomem, łatwiej będzie nam na przykład znaleźć dobrą pracę. Egzamin zawodowy, część praktyczna w tym roku polegał na zaprojektowaniu, napisaniu procesu technologicznego naprawy imadła, które ma pewną wadę. Naszym zadaniem było zapisanie procesu naprawy i wymiany zepsutych części. Musieliśmy więc zapisać proces demontażu imadła, uwzględniając każdy krok, jaki musimy wykonać w tym procesie. Najlepiej jest wypunktować czynności. Na samym jednak początku, powinniśmy nadać pracy odpowiedni tytuł projektu. Po demontażu, następnym krokiem jest opisanie procesu technologicznego, produkcji nowej części, która zastąpi starą, zużytą. Mamy dostępne w danych materiały, które musimy dobrać pod względem wytrzymałości, doprowadzić do odpowiedniego wymiaru, a więc czasem trzeba coś dociąć. Nie można zapomnieć o kontroli jakości po każdej czynności. Po skończeniu operacji instalacji nowych elementów, następuje montaż imadła. Arkusz egzaminacyjny liczy około 8 stron. Wszelkie zapiski muszą być prowadzone tylko i wyłącznie długopisem o kolorze czarnym. Po napisaniu egzaminu, arkusze są pakowane i wysyłane do egzaminatorów, którzy będą sprawdzać nasze prace.