Kategoria Szkoły średnie

Kategoria Szkoły średnie

Technikum
Uczniowie, którzy zakończyli naukę w trzyletnich gimnazjach, mają możliwość wyboru technikum elektroniczne, jako miejsca, gdzie będą kontynuować swoją dalszą naukę. Nauka w technikum trwa...

Egzamin zawodowy
Na zakończenie technikum, każdy uczeń, który ma już za sobą rozdanie świadectw, może przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - egzamin na prawo jazdy. Egzamin...

Egzamin na technika
W tym artykule chciałbym omówić zagadnienia dotyczące egzaminu zawodowego, który zawsze odbywa się na zakończenie edukacji w technikum i ma potwierdzić nasze kwalifikacje zawodowe. Z takowym dyplomem,...

Praktyki w technikum
Technikum wbrew pozorom, to bardzo dobre miejsce na kształcenie, pogłębianie swojej wiedzy. Obecnie, czteroletnie technika oferują w ciągu tych czterech lat zajęcia praktyczne, które mają na celu...

Miesięczne praktyki
Podczas czteroletniej nauki w szkole średniej technicznej, ucząc się na technika mechanika, w trzeciej klasie jesteśmy delegowani do odbycia miesięcznej praktyki zawodowe w zakładzie, fabryce, zajmującej...

Przedmioty w technikum
Ucząc się w technikum, poznamy wiele często nowych przedmiotów, o których wcześniej nigdzie nie słyszeliśmy. Ucząc się w technikum mechanicznym, spotkamy się z takimi przedmiotami, jak: Mechanika...

Wybór szkoły średniej
Z chwilą ukończenia trzyletniej nauki w szkole gimnazjalnej, każdy uczeń ma za zadanie wybrać szkołę średnią, do której będzie uczęszczał przez kolejne kilka lat. To bardzo ważna decyzja,...

Szkoły średnie
Szkoła, to miejsce, gdzie mamy możliwość zdobycia wiedzy, która zaowocuje w przyszłości, w życiu dorosłym byciem człowiekiem wykształconym, o wyrobionym charakterze, osobowości. Wykształcenie...

Wybór szkoły średniej
Z chwilą ukończenia trzyletniej nauki w szkole gimnazjalnej, każdy uczeń ma za zadanie wybrać szkołę średnią, do której będzie uczęszczał przez kolejne kilka lat. To bardzo ważna decyzja,...

Wybór Liceum
Absolwenci gimnazjów mogą wybrać Liceum Ogólnokształcące, jako miejsce do kontynuowania dalszej edukacji. Nauka w liceum trwa trzy lata. Trzyletnia edukacja kończy się egzaminem dojrzałości,...